سایت شخصی بندعلی

من یک فعال نرم‌افزار آزاد و کارشناس ارشد علوم رایانه هستم. به عنوان یک عضو پروژهٔ گنو، سرپرستی نرم‌افزارهای جَمی و گنو آیْس‌کَت را بر عهده دارم و در توسعهٔ تعداد دیگری از برنامه‌ها و بخش‌های گنو مثل ایمَکس و ساوانا نیز مشارکت می‌کنم. من همچنین یک کارآموز سابق و داوطلب فعلی بنیاد نرم‌افزار آزاد هستم.

یادداشت‌ها

یادداشت‌هایم در رابطه با برخی موضوعات و مسائلی که برایم مهم هستند:

ارائه‌ها

برخی ارائه‌ها و پرزنتیشن‌هایم در سال‌های اخیر: