وب‌نوشت

به جز مواردی که خلاف آن ذکر شده باشد، روزنوشت‌ها با سند CC0 1.0 Universal ارائه و وقف مالکیت عمومی شده‌اند.

این وب‌نوشت همچنین یک گوفرنوشت است و از طریق گوفر از نشانی gopher://kelar.org/1/~bandali/fa/phlog/ در دسترس است.