اطلاعات مجوزهای سایت بندعلی

علاوه بر آزادی نرم‌افزار، من همچنین عمیقا به فرهنگ آزاد اعتقاد دارم و معتقدم که آثار خلاقانه و هنری و فرهنگی باید آزاد باشند. در اینجا چند منبع دربارهٔ نرم‌افزار و فرهنگ آزاد و مجوزهای آزاد آمده است:

بر اساس این فلسفه‌ها، گرایش کلی و سعی من بر این است که کارهای نرم‌افزاریم را تحت مجوزهای کپی‌لفت قوی مثل پروانه عمومی همگانی گنو (GNU GPL) و پروانه عمومی همگانی آفرو گنو (GNU AGPL) منتشر کنم تا اطمینان حاصل شود که تا ابد آزاد خواهند ماند، و آثار غیر نرم‌افزاریم را تا جای ممکن به مالکیت عمومی (public domain) اختصاص دهم. بر همین اساس بر روی هر صفحه و یا اثر مختلف ارائه شده روی سایتم یکی از چند مجوز/اعلان زیر به چشم می‌خورد:

GNU GPLv3+ (#gplv3)

به طور واضح‌تر، «نسخهٔ ۳ جی‌پی‌ال یا هر نسخهٔ بعدی». برای صفحات و یا آثار ارائه شده در سایت من با اعلانی شبیه «این اثر تحت مجوز جی‌پی‌ال نسخهٔ ۳ یا هر نسخهٔ بعدی ارائه شده است» (This work is licensed under GNU GPLv3+) شما می‌توانید آن را تحت شرایط نسخهٔ ۳ یا (به انتخاب خودتان) هر نسخهٔ بعدی پروانه عمومی همگانی گنو منتشر شده توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد توزیع کنید و یا تغییر دهید.

نسخه‌ای از پروانه عمومی همگانی گنو در پرونده COPYING.GPL از این سایت در دسترس است. همچنین می‌توانید یک نسخه از آن را از آدرس https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html از سایت پروژهٔ گنو دریافت کنید. مطلبی مرتبط برای خوانندگان علاقه‌مند: سؤالات متداول در مورد مجوزهای گنو.

GNU AGPLv3+ (#agplv3)

به طور واضح‌تر، «نسخهٔ ۳ ای‌جی‌پی‌ال یا هر نسخهٔ بعدی». برای صفحات و یا آثار ارائه شده در سایت من با اعلانی شبیه «این اثر تحت مجوز ای‌جی‌پی‌ال نسخهٔ ۳ یا هر نسخهٔ بعدی ارائه شده است» (This work is licensed under GNU AGPLv3+) شما می‌توانید آن را تحت شرایط نسخهٔ ۳ یا (به انتخاب خودتان) هر نسخهٔ بعدی پروانه عمومی همگانی آفرو گنو منتشر شده توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد توزیع کنید و یا تغییر دهید.

نسخه‌ای از پروانه عمومی همگانی آفرو گنو در پرونده COPYING.AGPL از این سایت در دسترس است. همچنین می‌توانید یک نسخه از آن را از آدرس https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html از سایت پروژهٔ گنو دریافت کنید. مطلبی مرتبط برای خوانندگان علاقه‌مند: سؤالات متداول در مورد مجوزهای گنو.

CC0 1.0 Universal (#cc0)

«هیچ حقی محفوظ نیست» از مجموعه مجوزها/اسناد کریتیو کامنز، CC0 ابزاری است که به شخصی که آن را با اثری همراه/ارائه می‌کند کمک می‌کند که با چشم‌پوشی از حق تکثیر و دیگر حقوق همجوار و مرتبط تا حد مجاز در قانون اثر را به مالکیت عمومی اختصاص دهد. اگر این چشم‌پوشی طبق قوانین مرتبط بی‌اثر یا بی‌اعتبار باشد، در آن صورت CC0 به عنوان یک مجوز پشتیبان یک مجوز مجوز بدون حق امتیاز و غیر قابل انتقال و غیر قابل مجوز فرعی و غیر انحصاری و غیر قابل فسخ و بدون قید و شرط از شخصی که اثر را با این سند ارائه می‌کند به عوام می‌دهد تا هرطور که مایلند از اثر استفاده کنند.

برای صفحات و یا آثار ارائه شده در سایت من با اعلانی شبیه «این اثر با سند CC0 1.0 Universal ارائه شده است» (This work is marked with CC0 1.0 Universal) من از حق تکثیر و دیگر حقوق همجوار و مرتبط خود در آن اثر چشم‌پوشی کرده و طبق سند CC0 آن اثر را به مالکیت عمومی اختصاص می‌دهم.

نسخه‌ای از CC0 1.0 Universal در پرونده COPYING.CC0 از این سایت و همچنین از سایت کریتیو کامنز در دسترس است.

توجه: پیوندهای خارجی به نسخ بایگانی شده توسط ماشین برگشت به گذشتهٔ سازمان بایگانی اینترنت (Internet Archive) هستند.

CC BY-SA 4.0 (#cc-by-sa)

به طور واضح‌تر، مجوز ارجاع-نشر همانند 4.0 بین‌المللی. برای صفحات و یا آثار ارائه شده در سایت من با اعلانی شبیه «این اثر تحت مجوز CC BY-SA 4.0 ارائه شده است» (This work is licensed under CC BY-SA 4.0) شما می‌توانید آن را تحت شرایط مجوز ارجاع-نشر همانند 4.0 بین‌المللی کریتیو کامنز که در صفحهٔ بالا توضیح داده شده‌اند توزیع کنید و یا تغییر دهید. به طور خلاصه، شما باید اعتبار/ارجاع مناسب به منبع اصلی اثر دهید (مثلا با درج یک پیوند به صفحهٔ آن اثر در سایت من)، و در صورت دادن تغییر در اثر یا درست کردن اثر جدیدی بر اساس آن باید تغییرات خود یا آن اثر جدید را تحت همین مجوز توزیع کنید.

نسخه‌ای از CC BY-SA 4.0 در پرونده COPYING.CC-BY-SA از این سایت و همچنین از سایت کریتیو کامنز در دسترس است.

توجه: پیوندهای خارجی به نسخ بایگانی شده توسط ماشین برگشت به گذشتهٔ سازمان بایگانی اینترنت (Internet Archive) هستند.

پانوشت: این صفحه یک ترجمهٔ حدودی نسخهٔ اصلی انگلیسی آن است. اگر بخشی از این صفحه نامفهوم یا ناواضح است لطفا به نسخهٔ انگلیسی مراجعه کنید و در صورت تمایل با من تماس بگیرید تا سعی کنیم آن ایرادها و ابهامات را برطرف کنیم؛ ممنون!

این اثر با سند CC0 1.0 Universal ارائه شده است.
آخرین به‌روزرسانی ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲