یادداشت‌ها و ارائه‌ها و لاگ پست‌ها همچنین از طریق خوراک‌های زیر در دسترسند:

خوراک‌خوان شما احتمالا از خوراک‌های RSS 2.0 و Atom پشتیبانی می‌کند. اگر تمایل دارید یک درخواست ویژگی (feature request) برای پشتیبانی از خوراک‌های متن ساده (plain text) به خوراک‌خوان خود بفرستید. یا به قول مرحوم آرون سوارتز که (حتی اگر به شوخی) به خوراک‌های متن ساده RSS 3.0 می‌گفت:

خوراک متن سادهٔ من مشخصات RSS 3.0 را عینا دنبال نمی‌کند، حداقل نه در مورد نام فیلدها (من برای نام برخی فیلدها ترجیحات دیگری دارم)، اما هر کدی که توانایی تجزیه‌کردن (parsing) خوراک‌های RSS 3.0 طبق توضیحات آرون را داشته باشد باید بتواند خوراک من را نیز به سادگی تجزیه کند. ضمنا، بر خلاف خوراک‌های RSS 2.0 و Atom این سایت، خوراک متن ساده متن کامل نوشته‌ها را شامل نمی‌شود و فقط فراداده‌ها (metadata) را دارد.