بهترین راه تماس با من ارسال رایانامه (ایمیل) به نشانی bandali@kelar.org یا bandali@gnu.org است. برای مکاتبهٔ امن با من می‌توانید از کلید عمومی من با اثر انگشت (fingerprint) ذیل برای رمزنگاری پیام‌تان استفاده کنید:

BE62 7373 8E61 6D6D 1B3A  08E8 A21A 0202 4881 6103

برای یادگیری چگونگی رمزنگاری رایانامه می‌توانید به راهنمای محافظت از ایمیل شخصی تهیه شده توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد مراجعه کنید.

به غیر از رایانامه می‌توانید با من از طریق برخی شبکه‌های آی‌آر‌سی (IRC) تماس بگیرید. برای این کار، به حساب bandali در شبکه‌های Libera.Chat و یا OFTC پیغام بفرستید. لطفا در نظر داشته باشید که ممکن است من پیامتان را بلافاصله نبینم. در این صورت لطفا برنامه آی‌آر‌سی خود را باز گذاشته و به شبکه وصل نگه دارید تا بتوانم بعدا به پیامتان پاسخ دهم؛ یا اینکه نشانی رایانامه خود را در پیامتان قید کنید تا بتوانم از طریق رایانامه به پیامتان پاسخ دهم.

برای دیگر راه‌های ارتباطی، لطفا ابتدا از طریق نشانی رایانامه بالا با من تماس بگیرید تا در صورت لزوم راه مناسب‌تر دیگری پیدا کنیم.