امین بندعلی (bandali@kelar.org)

کارشناس ارشد علوم رایانه، فعال آزادی کاربر

رزومه · وب‌نوشت · ارائه‌ها · پیوندها
گیت · گوفر [؟] · آراس‌اس · gpg · انگلیسی (english)